Danh sách

Human Albumin 20% Behring, muối thấp

0
Human Albumin 20% Behring, muối thấp - SĐK VN-8315-09 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Human Albumin 20% Behring, muối thấp Dịch truyền tĩnh mạch - Human Albumin

Streptase 1500 000

0
Streptase 1500 000 - SĐK VN-8316-09 - Thuốc tác dụng đối với máu. Streptase 1500 000 Bột pha tiêm - Streptokinase