Danh sách

Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection

0
Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection - SĐK VN-12731-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection Bột đông khô pha tiêm - Methylprednisolone sodium succinate

Sapizo

0
Sapizo - SĐK VN-10819-10 - Thuốc khác. Sapizo Bột pha tiêm - Ampicillin Sodium, Sulbactam sodium

Osavix 1,2G

0
Osavix 1,2G - SĐK VN-10817-10 - Thuốc khác. Osavix 1,2G Bột pha tiêm - Amoxycillin, Acid Clavulanic

Genotaxime

0
Genotaxime - SĐK VN-13605-11 - Thuốc khác. Genotaxime Bột pha tiêm - Cefotaxim Natri

Ceftrisu

0
Ceftrisu - SĐK VN-13603-11 - Thuốc khác. Ceftrisu Bột pha tiêm - Ceftriaxon Natri

Bestaprazole

0
Bestaprazole - SĐK VN-14103-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Bestaprazole Bột pha tiêm - Omeprazole

Bestaprazole

0
Bestaprazole - SĐK VN-14103-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Bestaprazole Bột pha tiêm - Omeprazole

Cbipenem

0
Cbipenem - SĐK VN-9548-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cbipenem Bột pha tiêm - Meropenem

Cbipenem

0
Cbipenem - SĐK VN-9547-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cbipenem Bột pha tiêm - Meropenem

Vasox-1G

0
Vasox-1G - SĐK VN-10820-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vasox-1G Bột pha tiêm - Ceftazidime