Danh sách

Thevapop

0
Thevapop - SĐK VN-10661-10 - Thuốc khác. Thevapop Viên nén không bao đặt âm đạo - Tinidazole, Miconazole Nitrate, Neomycin Sulphate

Rabefresh 20

0
Rabefresh 20 - SĐK VN-10660-10 - Thuốc khác. Rabefresh 20 Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazol natri

Glucofresh

0
Glucofresh - SĐK VN-10658-10 - Thuốc khác. Glucofresh Viên nang cứng - Glucosamin sulfat kali clorid

Toruxin

0
Toruxin - SĐK VN-13456-11 - Thuốc khác. Toruxin Viên nang cứng - Piracetam

Suhanir

0
Suhanir - SĐK VN-13453-11 - Thuốc khác. Suhanir Viên nén không bao - Sodium Alendronate

Quidonan

0
Quidonan - SĐK VN-12786-11 - Thuốc khác. Quidonan Viên nén bao phim - Trimetazidine Dihydrochloride

Ortigan

0
Ortigan - SĐK VN-12785-11 - Thuốc khác. Ortigan Viên nén không bao - Sodium Alendronate

Olafast 10

0
Olafast 10 - SĐK VN-12783-11 - Thuốc khác. Olafast 10 Viên nén bao phim - Olanzapine

Olafast 5

0
Olafast 5 - SĐK VN-12784-11 - Thuốc khác. Olafast 5 Viên nén bao phim - Olanzapine

Lezovar

0
Lezovar - SĐK VN-13951-11 - Thuốc khác. Lezovar Viên nén rã trong miệng - Lansoprazole