Danh sách

Chirocaine

0
Chirocaine - SĐK VN-20363-17 - Thuốc gây tê - mê. Chirocaine Dung dịch tiêm - Mỗi 10ml dung dịch chứa Levobupivacaine (dưới dạng Levobupivacaine Hydrochloride) 5mg