Danh sách

Zovanta-40

0
Zovanta-40 - SĐK VN-2313-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Zovanta-40 Viên nén bao phim tan trong ruột-40mg Pantoprazole - Pantoprazole Sodium

Cantar 8

0
Cantar 8 - SĐK VN-2309-06 - Thuốc tim mạch. Cantar 8 Viên nén-8mg - Candesartan

Mitotax

0
Mitotax - SĐK VN-2311-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Mitotax Thuốc tiêm-6mg/ml - Paclitaxel

Mitotax 250

0
Mitotax 250 - SĐK VN-2312-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Mitotax 250 Dung dịch tiêm-6mg/ml - Paclitaxel