Danh sách

Thirdcef

0
Thirdcef - SĐK VN-3187-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Thirdcef Bột pha hỗn dịch uống-100mg/5ml - Cefixime

Azimete

0
Azimete - SĐK VN-3728-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Azimete Bột pha hỗn dịch uống-600mg/15ml - Azithromycin