Danh sách

Geride 2

0
Geride 2 - SĐK VN-8790-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Geride 2 Viên nén - Glimepiride

Vazortan-50 tablets

0
Vazortan-50 tablets - SĐK VN-9299-09 - Thuốc khác. Vazortan-50 tablets Viên nén bao phim -

Vazortan-H tablets

0
Vazortan-H tablets - SĐK VN-8823-09 - Thuốc khác. Vazortan-H tablets Viên nén bao phim -

Vazortan-25 tablets

0
Vazortan-25 tablets - SĐK VN-9298-09 - Thuốc khác. Vazortan-25 tablets Viên nén bao phim -

Spoxin 200

0
Spoxin 200 - SĐK VN-8822-09 - Thuốc khác. Spoxin 200 Viên nén bao phim -

Gromin syrup

0
Gromin syrup - SĐK VN-8821-09 - Thuốc khác. Gromin syrup sirô -

Dompan

0
Dompan - SĐK VN-8824-09 - Thuốc khác. Dompan Viên nén -

GTN Spray

0
GTN Spray - SĐK VN-7413-03 - Thuốc đường tiêu hóa. GTN Spray Thuốc xịt dưới lưỡi - Glycerin trinitrate

Encardil 5

0
Encardil 5 - SĐK VN-8788-04 - Thuốc tim mạch. Encardil 5 Viên nén - Enalapril

Encardil 10

0
Encardil 10 - SĐK VN-8787-04 - Thuốc tim mạch. Encardil 10 Viên nén - Enalapril