Danh sách

Floxigat 400

0
Floxigat 400 - SĐK VN-9133-04 - Khoáng chất và Vitamin. Floxigat 400 Viên nén bao phim - Gatifloxacin

Ecoflox 500mg

0
Ecoflox 500mg - SĐK VN-9132-04 - Khoáng chất và Vitamin. Ecoflox 500mg Viên nén - Ciprofloxacin

Ceuromed 250mg

0
Ceuromed 250mg - SĐK VN-9653-05 - Khoáng chất và Vitamin. Ceuromed 250mg Viên nén - Cefuroxime

Ceuromed 500mg

0
Ceuromed 500mg - SĐK VN-9652-05 - Khoáng chất và Vitamin. Ceuromed 500mg Viên nén - Cefuroxime

Glito 15

0
Glito 15 - SĐK VN-8635-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glito 15 Viên nén - Pioglitazone

Geride 2

0
Geride 2 - SĐK VN-5521-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Geride 2 Viên nén - Glimepiride

Geride 1

0
Geride 1 - SĐK VN-9134-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Geride 1 Viên nén - Glibenclamide

Geride 4

0
Geride 4 - SĐK VN-3679-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Geride 4 Viên nén không bao-4mg - Glimepiride

Tabaday

0
Tabaday - SĐK VN-5523-10 - Thuốc khác. Tabaday Viên nén bao phim - Lomefloxacin Hydrochloride

Glito-15

0
Glito-15 - SĐK VN-9752-10 - Thuốc khác. Glito-15 Viên nén - Pioglitazone Hydrochloride