Danh sách

Pantaz

0
Pantaz - SĐK VN-7574-03 - Thuốc đường tiêu hóa. Pantaz Viên nén - Pantoprazole

Pylomed

0
Pylomed - SĐK VN-10397-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Pylomed Kit đựng viên nang, viên nén bao phim - Lansoprazole 30mg; Tinidazol 500mg; Clarithromycin 250mg

Coldrid tablets

0
Coldrid tablets - SĐK VN-7254-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Coldrid tablets Viên nén - viên nén ban ngày Paracetamol, Chlorpheniramine maleate là gì' href='../thuoc-goc-888/chlorpheniramine-maleate.aspx'>Chlorpheniramine maleate, phenylephrine là gì' href='../thuoc-goc-883/phenylephrine.aspx'>phenylephrine HCl, caffeine; viên nén ban đêmParacetamol, Chlorpheniramine maleate, phenylephrine HCl

Acemed Tablets

0
Acemed Tablets - SĐK VN-16828-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Acemed Tablets Viên nén bao phim - Aceclofenac 100mg