Danh sách

Medoclav

0
Medoclav - SĐK VN-5526-10 - Khoáng chất và Vitamin. Medoclav Bột pha tiêm - Amoxicillin; Acid clavulanic

Medovir

0
Medovir - SĐK VN-6925-02 - Khoáng chất và Vitamin. Medovir Viên nén - Acyclovir

Medovir

0
Medovir - SĐK VN-7170-02 - Khoáng chất và Vitamin. Medovir Viên nén - Acyclovir

Medoclor

0
Medoclor - SĐK VN-1925-06 - Khoáng chất và Vitamin. Medoclor Bột pha hỗn dịch uống-125mg/5ml - Cefaclor

Medovir

0
Medovir - SĐK VN-6642-02 - Khoáng chất và Vitamin. Medovir Kem - Acyclovir

Medamben

0
Medamben - SĐK VN-5525-10 - Khoáng chất và Vitamin. Medamben Viên nang - Cefadroxil

Medocef

0
Medocef - SĐK VN-6641-02 - Khoáng chất và Vitamin. Medocef Bột pha dung dịch tiêm - Cefoperazone

Medoclor

0
Medoclor - SĐK VN-6923-02 - Khoáng chất và Vitamin. Medoclor Viên nang - Cefaclor

Medoclor

0
Medoclor - SĐK VN-7418-03 - Khoáng chất và Vitamin. Medoclor Viên nang - Cefaclor

Medaxetine

0
Medaxetine - SĐK VN-9138-04 - Khoáng chất và Vitamin. Medaxetine Thuốc bột pha tiêm - Cefuroxime