Danh sách

Medoprazole 20mg

0
Medoprazole 20mg - SĐK VN-21428-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Medoprazole 20mg Viên nang cứng - Omeprazol (dưới dạng vi hạt omeprazol 8,5%) 20mg

Verimed 135mg

0
Verimed 135mg - SĐK VN-20559-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Verimed 135mg Viên nén bao phim - Mebeverin hydroclorid 135mg

Benzilum 10mg

0
Benzilum 10mg - SĐK VN-20803-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Benzilum 10mg Viên nén - Domperidon 10mg

Converium 150mg

0
Converium 150mg - SĐK VN-21536-18 - Thuốc tim mạch. Converium 150mg Viên nén - Irbesartan 150mg

Converium 300mg

0
Converium 300mg - SĐK VN-21427-18 - Thuốc tim mạch. Converium 300mg Viên nén - Irbesartan 300mg

Chemistatin 10mg

0
Chemistatin 10mg - SĐK VN-21617-18 - Thuốc tim mạch. Chemistatin 10mg Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 10mg

Chemistatin 20mg

0
Chemistatin 20mg - SĐK VN-21618-18 - Thuốc tim mạch. Chemistatin 20mg Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 20mg

Ipolipid 600

0
Ipolipid 600 - SĐK VN-19247-15 - Thuốc tim mạch. Ipolipid 600 Viên nén bao phim - Gemfibrozil 600mg

Platarex 75mg

0
Platarex 75mg - SĐK VN-22169-19 - Thuốc tim mạch. Platarex 75mg Viên nén bao phim - Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulfat) 75mg
Thuốc Zafular - SĐK VN-19248-15

Zafular

0
Zafular - SĐK VN-19248-15 - Thuốc tim mạch. Zafular Viên nén bao phim - Bezafibrat 200mg