Danh sách

Cledomox 1000

0
Cledomox 1000 - SĐK VN-9839-10 - Khoáng chất và Vitamin. Cledomox 1000 Viên nén bao phim - Amoxicillin 875mg; Potassium clavulanate (tương đương 125mg acid clavulanic)

Cledomox 375

0
Cledomox 375 - SĐK VN-9840-10 - Khoáng chất và Vitamin. Cledomox 375 Viên nén bao phim - Amoxicillin 250mg; Potassium clavulanate (tương đương 125mg acid clavulanic)

Cledomox 625

0
Cledomox 625 - SĐK VN-9841-10 - Khoáng chất và Vitamin. Cledomox 625 Viên nén bao phim - Amoxicillin 500mg; Potassium clavulanate (tương đương 125mg acid clavulanic)

Dexamethasone Sodium Phosphate

0
Dexamethasone Sodium Phosphate - SĐK VN-5609-01 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethasone Sodium Phosphate Dung dịch tiêm - Dexamethasone

Medonor

0
Medonor - SĐK VN-5727-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Medonor Viên nén - Levonorgestrel
Thuốc Medonor - SĐK VN-7210-02

Medonor

0
Medonor - SĐK VN-7210-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Medonor Viên nén - Levonorgestrel
Thuốc Prednisolone - SĐK VN-9867-05

Prednisolone

0
Prednisolone - SĐK VN-9867-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednisolone Viên nén - Prednisolone

Medovigor

0
Medovigor - SĐK VN-21721-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Medovigor Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng Sildenafil citrat) 50mg

Medovastin 10

0
Medovastin 10 - SĐK VN-18699-15 - Thuốc khác. Medovastin 10 Viên nén bao phim - Simvastatin 10 mg

Omevingt

0
Omevingt - SĐK VN-9842-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Omevingt Viên nang - Omeprazole