Danh sách

Duclacin 1000

0
Duclacin 1000 - SĐK VN-19352-15 - Thuốc khác. Duclacin 1000 Viên nén bao phim - AmoxiciIlin (dưới dạng Amoxicillin trihydrat) 875mg; Acid clavulanic (dưới dạng kali clavulanat) 125mg

Moxoral 500

0
Moxoral 500 - SĐK VN-21597-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Moxoral 500 Viên nang cứng - Amoxicillin (dưới dạng Amoxicllin trihydrat) 500mg

Fleming

0
Fleming - SĐK VN-15540-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fleming Bột pha hỗn dịch uống - Amoxicilin trihydrat; diluted potassium Clavulanat

Fleming

0
Fleming - SĐK VN-18370-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fleming Viên nén bao phim - Amoxicillin (dưới dạng Amoxicllin trihydrat) 875 mg; Acid clavulanic (dưới dạng Clavulanat kali) 125 mg

Duclacin 375

0
Duclacin 375 - SĐK VN-20864-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Duclacin 375 Viên nén bao phim - Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 250mg; Acid Clavulanic (dưới dạng Clavulanate kali) 125mg
Thuốc Fleming - SĐK VN-15541-12

Fleming

0
Fleming - SĐK VN-15541-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fleming Bột pha hỗn dịch uống - Amoxicilin trihydrat; diluted potassium Clavulanate
Thuốc Fleming - SĐK VN-18933-15

Fleming

0
Fleming - SĐK VN-18933-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fleming Viên nén bao phim - Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin trihydrat) 500mg; Acid clavulanic (dưới dạng Clavulanat kali) 125mg

FEXODEX 120

0
FEXODEX 120 - SĐK VN-21598-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. FEXODEX 120 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydrochlorid 120mg

FEXODEX 180

0
FEXODEX 180 - SĐK VN-21599-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. FEXODEX 180 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydrochlorid 180mg

Xafen 180

0
Xafen 180 - SĐK VN-18568-14 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Xafen 180 Viên nén bao phim - Fexofenadin hydroclorid 180 mg