Danh sách

Thuốc Avarino - SĐK VN-14740-12

Avarino

0
Avarino - SĐK VN-14740-12 - Thuốc đường tiêu hóa. Avarino Viên nang mềm - Simethicone, Alverine citrate
Thuốc Gazgo - SĐK VN-17520-13

Gazgo

0
Gazgo - SĐK VN-17520-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Gazgo Viên nang mềm - Simethicon 200mg

Gofen 400 clearcap

0
Gofen 400 clearcap - SĐK VN-7743-09 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Gofen 400 clearcap Viên nang mềm - Ibuprofen

Mofazt

0
Mofazt - SĐK VN-14262-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mofazt Viên nang mềm - Paracetamol, Pseudoephedrine HCL, Dextromethorphan HBr, Chlorpheniramine maleate

Mofazt

0
Mofazt - SĐK VN-14262-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mofazt Viên nang mềm - Paracetamol, Pseudoephedrine HCL, Dextromethorphan HBr, Chlorpheniramine maleate
Thuốc Gofen 400 clearcap - SĐK VN-18019-14

Gofen 400 clearcap

0
Gofen 400 clearcap - SĐK VN-18019-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Gofen 400 clearcap Viên nang mềm - Ibuprofen 400mg