Danh sách

Siofor 850

0
Siofor 850 - SĐK VN-14013-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Siofor 850 Viên nén bao phim - Metformin Hydrochloride

Siofor 500

0
Siofor 500 - SĐK VN-14012-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Siofor 500 Viên nén bao phim - Metformin Hydrochloride

Maninil 3,5

0
Maninil 3,5 - SĐK VN-14011-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Maninil 3,5 Viên nén - Glibenclamide

Maninil 3,5

0
Maninil 3,5 - SĐK VN-14011-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Maninil 3,5 Viên nén - Glibenclamide

Maninil 5

0
Maninil 5 - SĐK VN-15230-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Maninil 5 Viên nén - Glibenclamide

Siofor 850

0
Siofor 850 - SĐK VN-14013-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Siofor 850 Viên nén bao phim - Metformin Hydrochloride
Thuốc Siofor 500 - SĐK VN-15732-12

Siofor 500

0
Siofor 500 - SĐK VN-15732-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Siofor 500 Viên nén bao phim - Metformin Hydrochloride
Thuốc Siofor 850 - SĐK VN-15733-12

Siofor 850

0
Siofor 850 - SĐK VN-15733-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Siofor 850 Viên nén bao phim - Metformin Hydrochloride

Priligy 30 mg

0
Priligy 30 mg - SĐK VN-20121-16 - Thuốc khác. Priligy 30 mg Viên nén bao phim - Dapoxetin (dưới dạng Dapoxetin HCl) 30mg

Priligy 60 mg

0
Priligy 60 mg - SĐK VN-20122-16 - Thuốc khác. Priligy 60 mg Viên nén bao phim - Dapoxetin (dưới dạng Dapoxetin HCl) 60mg