Danh sách

Rabenobe

0
Rabenobe - SĐK VN-16658-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Rabenobe Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazole natri 20mg

Esotrax 40

0
Esotrax 40 - SĐK VN-19701-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Esotrax 40 Viên nén kháng acid dạ dày - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magie trihyđrat) 40mg
Thuốc Ursachol - SĐK VN-18357-14

Ursachol

0
Ursachol - SĐK VN-18357-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Ursachol Viên nang cứng - Ursodeoxycholic acid 250mg

Heavarotin 5

0
Heavarotin 5 - SĐK VN-17019-13 - Thuốc tim mạch. Heavarotin 5 Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin Calcium) 5 mg

Heavarotin 10

0
Heavarotin 10 - SĐK VN-17018-13 - Thuốc tim mạch. Heavarotin 10 Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin Calcium) 10mg

Atoronobi 20

0
Atoronobi 20 - SĐK VN-16656-13 - Thuốc tim mạch. Atoronobi 20 Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calcium) 20mg

Atoronobi 40

0
Atoronobi 40 - SĐK VN-16657-13 - Thuốc tim mạch. Atoronobi 40 Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calcium) 40mg

Vaicickeck H2

0
Vaicickeck H2 - SĐK VN-20012-16 - Thuốc tim mạch. Vaicickeck H2 Viên nén bao phim - Valsartan 160mg; Hydrochlorothiazid 12,5mg

Valcickeck H

0
Valcickeck H - SĐK VN-20011-16 - Thuốc tim mạch. Valcickeck H Viên nén bao phim - Valsartan 80mg; Hydrochlorothiazid 12,5mg

Cloviracinob 400

0
Cloviracinob 400 - SĐK VN-16208-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cloviracinob 400 Viên nén bao phim - Acyclovir 400mg