Danh sách

Crixivan

0
Crixivan - SĐK VN-9143-04 - Khoáng chất và Vitamin. Crixivan Viên nang - Indinavir

Tienam

0
Tienam - SĐK VN-1428-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tienam Bột pha tiêm-500mg/500mg - Imipenem, Cilastatin

Tienam

0
Tienam - SĐK VN-5550-01 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tienam Bột pha dung dịch tiêm - Imipenem, Cilastatin

Crixivan

0
Crixivan - SĐK VN-9143-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Crixivan Viên nang - Indinavir

Arcoxia 120mg

0
Arcoxia 120mg - SĐK VN-10410-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Arcoxia 120mg Viên nén bao phim - Etoricoxib

Arcoxia 60mg

0
Arcoxia 60mg - SĐK VN-10412-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Arcoxia 60mg Viên nén bao phim - Etoricoxib

Arcoxia 90mg

0
Arcoxia 90mg - SĐK VN-10413-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Arcoxia 90mg Viên nén bao phim - Etoricoxib

Arcoxia 30mg

0
Arcoxia 30mg - SĐK VN-10411-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Arcoxia 30mg Viên nén bao phim - Etoricoxib