Danh sách

Thyrozol 10mg

0
Thyrozol 10mg - SĐK VN-9141-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Thyrozol 10mg Viên nén bao phim - Thiamazole
Thuốc Thyrozol - SĐK VN-0940-06

Thyrozol

0
Thyrozol - SĐK VN-0940-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Thyrozol Viên nén bao phim-5mg - Thiamazole

Thyrozol 5mg

0
Thyrozol 5mg - SĐK VN-3097-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Thyrozol 5mg Viên nén bao phim-5mg - Thiamazole
Thuốc Thyrozol - SĐK VN-9757-10

Thyrozol

0
Thyrozol - SĐK VN-9757-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Thyrozol Viên nén bao phim - Thiamazole

Cetrotide

0
Cetrotide - SĐK VN-21905-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Cetrotide Bột pha dung dịch tiêm - Cetrorelix (dưới dạng Cetrorelix acetate) 0,25mg
Thuốc Thyrozol 5mg - SĐK VN-21907-19

Thyrozol 5mg

0
Thyrozol 5mg - SĐK VN-21907-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Thyrozol 5mg Viên nén bao phim - Thiamazol 5mg
Thuốc Thyrozol 10mg - SĐK VN-21906-19

Thyrozol 10mg

0
Thyrozol 10mg - SĐK VN-21906-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Thyrozol 10mg Viên nén bao phim - Thiamazol 10mg
Thuốc Thyrozol 5mg - SĐK VN-15090-12

Thyrozol 5mg

0
Thyrozol 5mg - SĐK VN-15090-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Thyrozol 5mg Viên nén bao phim - Thiamazole
Thuốc Levothyrox - SĐK VN-17749-14

Levothyrox

0
Levothyrox - SĐK VN-17749-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Levothyrox Viên nén - Levothyroxine natri 100mcg
Thuốc Levothyrox - SĐK VN-17750-14

Levothyrox

0
Levothyrox - SĐK VN-17750-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Levothyrox Viên nén - Levothyroxine natri 50mcg