Danh sách

Cedax

0
Cedax - SĐK VN-19254-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cedax Bột pha hỗn dịch uống - Ceftibuten 36mg/ml

Tienam

0
Tienam - SĐK VN-20190-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tienam Bột pha truyền tĩnh mạch - Imipenem (dưới dạng Imipenem monohydrat) 500mg; Cilastatin (dưới dạng Cilastatin natri) 500mg

Tienam

0
Tienam - SĐK VN-19255-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tienam Bột pha tiêm truyền tĩnh mạch - Imipenem (dưới dạng Imipenem monohydrat) 500mg; Cilastatin (dưới dạng Cilastatin natri) 500mg

Tienam

0
Tienam - SĐK VN-13275-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tienam Bột pha tiêm - Imipenem; Cilastatin sodium