Danh sách

Januvia 50mg

0
Januvia 50mg - SĐK VN-15988-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Januvia 50mg Viên nén bao phim - Sitagliptin monohydrate phosphate

Januvia 100mg

0
Januvia 100mg - SĐK VN-15986-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Januvia 100mg Viên nén bao phim - Sitagliptin monohydrate phosphate

Januvia 25mg

0
Januvia 25mg - SĐK VN-15987-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Januvia 25mg Viên nén bao phim - Sitagliptin monohydrate phosphate
Thuốc Renitec 10mg - SĐK VN-19503-15

Renitec 10mg

0
Renitec 10mg - SĐK VN-19503-15 - Thuốc tim mạch. Renitec 10mg Viên nén - Enalapril maleat 10mg

Fosamax

0
Fosamax - SĐK VN-19501-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fosamax Viên nén - Acid alendronic (dưới dạng alendronat natri) 70mg