Danh sách

MG-TNA

0
MG-TNA - SĐK VN-21334-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. MG-TNA Dung dịch tiêm truyền - Trong 100ml dung dịch chứa Dịch A Glucose 19% (dưới dạng Glucose monohydrat 10,72g) 51,3ml; Dịch B Amino acid 11,3% (bao gồm L-alanine 0,47g; L-arginine 0,33g; L-aspartic acid 0,099g; L-glutamic acid 0,16g; Glycine 0,23g; L-histidine 0,20g; L-isoleucin