Danh sách

Novagra Forte

0
Novagra Forte - SĐK VN-19713-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Novagra Forte Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng Sildenafil citrat) 100mg
Thuốc Melanov-M - SĐK VN-20575-17

Melanov-M

0
Melanov-M - SĐK VN-20575-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Melanov-M Viên nén - Gliclazide 80mg; Metformin hydrochloride 500mg

Quinine Sulphate Tablets BP 300mg

0
Quinine Sulphate Tablets BP 300mg - SĐK VN-7281-08 - Thuốc khác. Quinine Sulphate Tablets BP 300mg Viên nén bao phim - Quinine sulphate

Obirax-15

0
Obirax-15 - SĐK VN-7280-08 - Thuốc khác. Obirax-15 Viên nang - Sibutramin HCl

Multivitamin tablets

0
Multivitamin tablets - SĐK VN-7279-08 - Thuốc khác. Multivitamin tablets Viên nén bao phim - Vitamin A,B1,B2,B3,C,D3

Amalar

0
Amalar - SĐK VN-7273-08 - Thuốc khác. Amalar Viên nén - Sulfadoxin, Pyrimethamine

Lowlip-H

0
Lowlip-H - SĐK VN-8243-09 - Thuốc khác. Lowlip-H Viên nén không bao hai lớp - Telmisartan, Hydrochlorothiazide

Lowlip-80

0
Lowlip-80 - SĐK VN-9321-09 - Thuốc khác. Lowlip-80 Viên nén -

Omicap-D

0
Omicap-D - SĐK VN-11209-10 - Thuốc khác. Omicap-D Viên nang - Omeprazole, Domperidone

Helirab-10

0
Helirab-10 - SĐK VN-11204-10 - Thuốc khác. Helirab-10 Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazole Sodium