Danh sách

Ofialin

0
Ofialin - SĐK VN-21078-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ofialin Viên nén bao phim - Ofloxacin 200mg

Levofil

0
Levofil - SĐK VN-6739-08 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Levofil Viên nén bao phim - Levocetirizine dihydrochloride

Ulrexpen

0
Ulrexpen - SĐK VN-7289-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ulrexpen Viên nén bao phim - Paracetamol, Tramadol HCl

Dolo

0
Dolo - SĐK VN-7274-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dolo Viên nén - Paracetamol

Dolowan

0
Dolowan - SĐK VN-18033-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dolowan Viên nén bao phim - Aceclofenac 100mg

Coxwell-120

0
Coxwell-120 - SĐK VN-20321-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Coxwell-120 Viên nén bao phim - Etoricoxib 120mg

Coxwell-60

0
Coxwell-60 - SĐK VN-20322-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Coxwell-60 Viên nén bao phim - Etoricoxib 60mg

Coxwell-90

0
Coxwell-90 - SĐK VN-20323-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Coxwell-90 Viên nén bao phim - Etoricoxib 90mg