Danh sách

Mahicep

0
Mahicep - SĐK VN-7695-03 - Khoáng chất và Vitamin. Mahicep Viên nén - Clarithromycin

Zapra

0
Zapra - SĐK VN-6963-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Zapra Viên nang - Lansoprazole

Inde Kit

0
Inde Kit - SĐK VN-8496-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Inde Kit Viên nén; viên nang - Lansoprazole (30mg), Tinidazole (500mg), Clarithromycin (250mg)

Amlozaar

0
Amlozaar - SĐK VN-5558-01 - Thuốc tim mạch. Amlozaar Viên nén - Losartan, Amlodipine

Nebivox

0
Nebivox - SĐK VN-6228-08 - Thuốc tim mạch. Nebivox Viên nén - Nebivolol Hydrocloride

Microven

0
Microven - SĐK VN-2435-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Microven Viên nén không bao-480mg(80/400) - Trimethoprim, sulfamethoxazole

Zencocif

0
Zencocif - SĐK VN-14290-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zencocif Viên nang - Cefadroxil

Ladinex

0
Ladinex - SĐK VN-18683-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ladinex Viên nén bao phim - Lamivudin 100mg

Sizoca-5

0
Sizoca-5 - SĐK VN-4050-07 - Thuốc hướng tâm thần. Sizoca-5 Viên nén bao phim - Olanzapine

Destidin

0
Destidin - SĐK VN-19504-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Destidin Viên nén bao phim - Desloratadin 5mg