Danh sách

Doxycycline

0
Doxycycline - SĐK VN-8594-04 - Khoáng chất và Vitamin. Doxycycline Viên nang - Doxycycline

Cefotaxime sodium Injection

0
Cefotaxime sodium Injection - SĐK VN-8593-04 - Khoáng chất và Vitamin. Cefotaxime sodium Injection Thuốc bột pha tiêm - Cefotaxime

Triacmini

0
Triacmini - SĐK VN-3002-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Triacmini Viên nén-4mg - Triamcinolone

Hydrocortisone sodium succinate for Injection B.P. 100mg

0
Hydrocortisone sodium succinate for Injection B.P. 100mg - SĐK VN-16366-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Hydrocortisone sodium succinate for Injection B.P. 100mg Thuốc bột pha tiêm - Hydrocortisone (dưới dạng Hydrocortisone natri succinate) 100mg

Rosustat

0
Rosustat - SĐK VN-8700-09 - Thuốc khác. Rosustat Viên nén bao phim - Rosuvastatin

Ceftrimini

0
Ceftrimini - SĐK VN-8699-09 - Thuốc khác. Ceftrimini Viên nang -

Ceftrimini

0
Ceftrimini - SĐK VN-8698-09 - Thuốc khác. Ceftrimini Viên nang -

Ciprofloxacin Tablets USP 500mg

0
Ciprofloxacin Tablets USP 500mg - SĐK VN-11301-10 - Thuốc khác. Ciprofloxacin Tablets USP 500mg Viên nén - Ciprofloxacin Hydrochloride

Ranitidin

0
Ranitidin - SĐK VN-9583-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Ranitidin Viên nén bao phim - Ranitidine

Loperamide HCl Capsules USP 2mg

0
Loperamide HCl Capsules USP 2mg - SĐK VN-9003-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Loperamide HCl Capsules USP 2mg Viên nang - Loperamide