Danh sách

Mirapan

0
Mirapan - SĐK VN-14006-11 - Thuốc khác. Mirapan Thuốc bột pha tiêm - Pamtoprazol sodium

Mirapan

0
Mirapan - SĐK VN-14006-11 - Thuốc khác. Mirapan Thuốc bột pha tiêm - Pamtoprazol sodium

Cipromir

0
Cipromir - SĐK VN-17839-14 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Cipromir Dung dịch nhỏ mắt và nhỏ tai - Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydrochlorid) 3mg/ml

Mirapan 40

0
Mirapan 40 - SĐK VN-12870-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Mirapan 40 Viên nén bao tan trong ruột - Pantoprazole natri

Mirazole

0
Mirazole - SĐK VN-12871-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Mirazole Viên nang tan trong ruột - Lansoprazole

Rabemir 20

0
Rabemir 20 - SĐK VN-15223-12 - Thuốc đường tiêu hóa. Rabemir 20 Viên nén tan trong ruột - Rabeprazole natri

Esomir

0
Esomir - SĐK VN-15220-12 - Thuốc đường tiêu hóa. Esomir Bột pha tiêm - Esomeprazole natri

Rabemir 10

0
Rabemir 10 - SĐK VN-16129-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Rabemir 10 Viên nén tan trong ruột - Rabeprazole sodium 10mg

Rosumir 20

0
Rosumir 20 - SĐK VN-13502-11 - Thuốc tim mạch. Rosumir 20 Viên nén - Rosuvastatin calcium

Miratel 80

0
Miratel 80 - SĐK VN-12173-11 - Thuốc tim mạch. Miratel 80 Viên nén - Telmisartan