Danh sách

Thuốc Herbesser R200 - SĐK VN-16507-13

Herbesser R200

0
Herbesser R200 - SĐK VN-16507-13 - Thuốc tim mạch. Herbesser R200 Viên nang giải phóng có kiểm soát - Diltiazem Hydrochloride 200mg
Thuốc Herbesser R100 - SĐK VN-16506-13

Herbesser R100

0
Herbesser R100 - SĐK VN-16506-13 - Thuốc tim mạch. Herbesser R100 Viên nang giải phóng có kiểm soát - Diltiazem Hydrochloride 100mg