Danh sách

Regulacid

0
Regulacid - SĐK VN-6558-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Regulacid Bột đông khô pha tiêm - Omeprazole sodium

Dilutol

0
Dilutol - SĐK VN-3912-07 - Thuốc tim mạch. Dilutol Dung dịch tiêm truyền - Natri Enoxaparin

Provinel (2000 I.U)

0
Provinel (2000 I.U) - SĐK VN-6026-08 - Thuốc tác dụng đối với máu. Provinel (2000 I.U) Dung dịch tiêm - Human recombinant erythropoietin

Pronivel 2000 IU

0
Pronivel 2000 IU - SĐK QLSP-0806-14 - Thuốc tác dụng đối với máu. Pronivel 2000 IU Dung dịch tiêm - Human recombinant erythropoietin 2000IU