Danh sách

Janumet XR 50mg/500mg

0
Janumet XR 50mg/500mg - SĐK VN-20573-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Janumet XR 50mg/500mg Viên nén bao phim giải phóng chậm - Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphate monohydrate) 50 mg; Metformin HCl 500mg
Thuốc Janumet XR 100mg/1000mg - SĐK VN-20571-17

Janumet XR 100mg/1000mg

0
Janumet XR 100mg/1000mg - SĐK VN-20571-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Janumet XR 100mg/1000mg Viên nén bao phim giải phóng chậm - Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphate monohydrate) 100mg; Metformin HCl 1000mg
Thuốc Janumet XR 50mg/1000mg - SĐK VN-20572-17

Janumet XR 50mg/1000mg

0
Janumet XR 50mg/1000mg - SĐK VN-20572-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Janumet XR 50mg/1000mg Viên nén bao phim giải phóng chậm - Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphate monohydrate) 50mg; Metformin HCl 1000mg
Thuốc Ezetrol - SĐK VN-19709-16

Ezetrol

0
Ezetrol - SĐK VN-19709-16 - Thuốc tim mạch. Ezetrol Viên nén - Ezetimibe 10mg
Thuốc Atozet 10mg/10mg - SĐK VN-21207-18

Atozet 10mg/10mg

0
Atozet 10mg/10mg - SĐK VN-21207-18 - Thuốc tác dụng đối với máu. Atozet 10mg/10mg Viên nén bao phim - Ezetimibe (dưới dạng micronized) 10mg; Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat crystalline) 10mg;
Thuốc Atozet 10mg/20mg - SĐK VN-21208-18

Atozet 10mg/20mg

0
Atozet 10mg/20mg - SĐK VN-21208-18 - Thuốc tác dụng đối với máu. Atozet 10mg/20mg Viên nén bao phim - Ezetimibe (dưới dạng micronized) 10mg; Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat crystalline) 20mg;