Danh sách

Thuốc Isentress - SĐK VN2-509-16

Isentress

0
Isentress - SĐK VN2-509-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Isentress Viên nén bao phim - Raltegravir 400mg
Thuốc Isentress - SĐK VN2-509-16

Isentress

0
Isentress - SĐK VN2-510-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Isentress Viên nén bao phim - Raltegravir 400mg

Victrelis

0
Victrelis - SĐK VN-19710-16 - Thuốc khác. Victrelis Viên nang cứng - Boceprevir 200mg

Vytorin 10mg/10mg

0
Vytorin 10mg/10mg - SĐK VN-17525-13 - Thuốc tim mạch. Vytorin 10mg/10mg Viên nén - Ezetimibe 10mg; Simvastatin 10mg

Vytorin 10 mg/40 mg

0
Vytorin 10 mg/40 mg - SĐK VN-19268-15 - Thuốc tim mạch. Vytorin 10 mg/40 mg Viên nén - Ezetimibe 10mg; Simvastatin 40 mg

Vytorin 10 mg/20 mg

0
Vytorin 10 mg/20 mg - SĐK VN-19267-15 - Thuốc tim mạch. Vytorin 10 mg/20 mg Viên nén - Ezetimibe 10 mg; Simvastatin 20 mg;

Vytorin 10 mg/10 mg

0
Vytorin 10 mg/10 mg - SĐK VN-19266-15 - Thuốc tim mạch. Vytorin 10 mg/10 mg Viên nén - Ezetimibe 10mg; Simvastatin 10mg

Vytorin 10mg/40mg

0
Vytorin 10mg/40mg - SĐK VN-17527-13 - Thuốc tim mạch. Vytorin 10mg/40mg Viên nén - Ezetimibe 10mg; Simvastatin 40mg

Vytorin 10mg/20mg

0
Vytorin 10mg/20mg - SĐK VN-17526-13 - Thuốc tim mạch. Vytorin 10mg/20mg Viên nén - Ezetimibe 10mg; Simvastatin 20mg

Vytorin 10/40

0
Vytorin 10/40 - SĐK VN1-690-12 - Thuốc tim mạch. Vytorin 10/40 Viên nén - Ezetimibe, Simvastatin