Danh sách

Axogurd 150

0
Axogurd 150 - SĐK VN-18603-15 - Thuốc khác. Axogurd 150 Viên nang cứng - Presabalin 150mg
Thuốc Breathezy 4 - SĐK VN-18142-14

Breathezy 4

0
Breathezy 4 - SĐK VN-18142-14 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Breathezy 4 Viên nhai - Montelukast (dưới dạng Montelukast natri) 4mg

Palohalt

0
Palohalt - SĐK VN-21432-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Palohalt Dung dịch tiêm - Mỗi 5ml dung dịch chứa Palonosetron (dưới dạng Palonosetron hydroclorid) 0,25mg

Ldnil 10

0
Ldnil 10 - SĐK VN-21431-18 - Thuốc tim mạch. Ldnil 10 Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 10mg

LDNil 10

0
LDNil 10 - SĐK VN-12847-11 - Thuốc tim mạch. LDNil 10 Viên nén bao phim - Rosuvastatin calci

LDNil 20

0
LDNil 20 - SĐK VN-12848-11 - Thuốc tim mạch. LDNil 20 Viên nén bao phim - Rosuvastatin calci

Safetelmi 40

0
Safetelmi 40 - SĐK VN-14450-12 - Thuốc tim mạch. Safetelmi 40 Viên nén - Telmisartan

Safetelmi 80

0
Safetelmi 80 - SĐK VN-14451-12 - Thuốc tim mạch. Safetelmi 80 Viên nén - Telmisartan

Safebo 125

0
Safebo 125 - SĐK VN-15714-12 - Thuốc tim mạch. Safebo 125 Viên nén bao phim - Bosentan monohydrat

Safeesem 2.5

0
Safeesem 2.5 - SĐK VN-14455-12 - Thuốc tim mạch. Safeesem 2.5 Viên nén - S-Amlodipine Besylate