Danh sách

So-Ezzy 0,75

0
So-Ezzy 0,75 - SĐK VN3-136-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. So-Ezzy 0,75 Viên nén bao phim - Levonorgestrel 0,75mg

Duspatalin retard

0
Duspatalin retard - SĐK VN-21652-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Duspatalin retard Viên nang cứng giải phóng kéo dài - Mebeverin hydroclorid 200mg

Ricovir

0
Ricovir - SĐK VN2-152-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ricovir Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate 300mg

Oseltamivir Phosphate capsules 45mg

0
Oseltamivir Phosphate capsules 45mg - SĐK VN2-465-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Oseltamivir Phosphate capsules 45mg Viên nang cứng - Oseltamivir (dưới dạng oseltamivir phosphat) 45mg

Zidovudine 300mg

0
Zidovudine 300mg - SĐK VN-15716-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zidovudine 300mg Viên nén bao phim - Zidovudine

Nevirapine

0
Nevirapine - SĐK VN-15715-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Nevirapine Viên nén - Nevirapine

Lamivudine/Nevirapine/Zidovudine 150mg/200mg/300mg

0
Lamivudine/Nevirapine/Zidovudine 150mg/200mg/300mg - SĐK VN-15200-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Lamivudine/Nevirapine/Zidovudine 150mg/200mg/300mg Viên nén bao phim - Lamivudine; Nevirapine; Zidovudine

Tenofovir Disoproxil fumarate/ Efavirent/Emtricitabine 300mg/600mg/200mg

0
Tenofovir Disoproxil fumarate/ Efavirent/Emtricitabine 300mg/600mg/200mg - SĐK VN-16947-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tenofovir Disoproxil fumarate/ Efavirent/Emtricitabine 300mg/600mg/200mg Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate 300mg; Emtricitabine 200mg; Efavirenz 600mg

Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg

0
Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg - SĐK VN-18994-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate 300mg

Efevirenz Tablets 600mg

0
Efevirenz Tablets 600mg - SĐK VN-18993-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Efevirenz Tablets 600mg Viên nén bao phim - Efavirenz 600mg