Danh sách

Thuốc Myhep 400mg - SĐK VN3-107-18

Myhep 400mg

0
Myhep 400mg - SĐK VN3-107-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Myhep 400mg Viên nén bao phim - Sofosbuvir 400mg

Lamivudine and Zidovudine Disperible Tablets 30mg/60mg

0
Lamivudine and Zidovudine Disperible Tablets 30mg/60mg - SĐK VN3-74-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Lamivudine and Zidovudine Disperible Tablets 30mg/60mg Viên nén phân tán - Lamivudin 30mg; Zidovudin 60mg

Avonza

0
Avonza - SĐK VN3-73-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Avonza Viên nén bao phim - Tenofovir disoprosil fumarat 300mg; Lamivudin 300mg; Efavirenz 400mg
Thuốc Ledvir - SĐK VN3-106-18

Ledvir

0
Ledvir - SĐK VN3-106-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ledvir Viên nén bao phim - Ledipasvir (dưới dạng Ledipasvir premix) 90mg; Sofosbuvir 400mg