Danh sách

Nasonex Aqueous Nasal Spray

0
Nasonex Aqueous Nasal Spray - SĐK VN-5759-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Nasonex Aqueous Nasal Spray Huyền dịch để xịt - Mometasone furoate

Elomet

0
Elomet - SĐK VN-1078-06 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Elomet Kem-0,1% - Mometasone furoate

Aerius

0
Aerius - SĐK VN-14268-11 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Aerius Si rô - Desloratadine