Danh sách

Nepotel-100

0
Nepotel-100 - SĐK VN-12954-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Nepotel-100 Viên nén bao phim - Cefpodoxim proxetil

Nepotel-200

0
Nepotel-200 - SĐK VN-12955-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Nepotel-200 Viên nén bao phim - Cefpodoxime proxetil

Necpime-1g

0
Necpime-1g - SĐK VN-15336-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Necpime-1g Bột pha tiêm - Cefepime HCl

Nectram-1g

0
Nectram-1g - SĐK VN-15337-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Nectram-1g Bột pha tiêm - Ceftriaxone Sodium

Celetran

0
Celetran - SĐK VN-18621-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Celetran Bột pha tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch - Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri) 1g

Necpime

0
Necpime - SĐK VN-21080-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Necpime Bột pha tiêm - Cefepim (dưới dạng cefepim dihydrochlorid) 2g