Danh sách

Nesmet

0
Nesmet - SĐK VN-15370-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Nesmet Viên nén bao phim - Metformin Hydrochloride

Seepem Tablets

0
Seepem Tablets - SĐK VN-12332-11 - Thuốc khác. Seepem Tablets Viên nén - Chlopheniramine Maleate

Nesfulvin-500

0
Nesfulvin-500 - SĐK VN-14623-12 - Thuốc khác. Nesfulvin-500 Viên nén không bao - Griseofulvin

Amgyl

0
Amgyl - SĐK VN-14620-12 - Thuốc khác. Amgyl Hỗn dịch uống - Metronidazole Benzoate

Ulcez

0
Ulcez - SĐK VN-12333-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Ulcez Viên nang chứa hạt bao tan trong ruột - Omeprazole

Nescine-400

0
Nescine-400 - SĐK VN-14622-12 - Thuốc đường tiêu hóa. Nescine-400 Viên nén không bao - Cimetidine

Nesfulvin-250

0
Nesfulvin-250 - SĐK VN-15017-12 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Nesfulvin-250 Viên nén không bao - Griseofulvin

Trimco Forte Tablets

0
Trimco Forte Tablets - SĐK VN-13636-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Trimco Forte Tablets Viên nén - Trimethoprim, Sulfamethoxazole

Trimco Tablets

0
Trimco Tablets - SĐK VN-13637-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Trimco Tablets Viên nén - Trimethoprim, Sulfamethoxazole

Nesmox

0
Nesmox - SĐK VN-13635-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Nesmox Bột pha hỗn dịch uống - Amoxicillin Trihydrate