Danh sách

Thuốc Tuệ Đức Trường - SĐK 25213/2013/ATTP-XNCB

Tuệ Đức Trường

0
Tuệ Đức Trường - SĐK 25213/2013/ATTP-XNCB - Thực phẩm chức năng. Tuệ Đức Trường - Cao Khổ sâm 70mg Cao Mộc hương 50mg Cao Khương hoàng 50mg Cao Cam thảo 40mg Cao Chỉ thực 40mg Tinh bột, Lactose, Magnesi stearat vừa đủ 1 viên.
Thuốc Tuệ Đức Hoàn nguyên Cốt - SĐK 27306/2013/ATTP-XNCB

Tuệ Đức Hoàn nguyên Cốt

0
Tuệ Đức Hoàn nguyên Cốt - SĐK 27306/2013/ATTP-XNCB - Thực phẩm chức năng. Tuệ Đức Hoàn nguyên Cốt - Cao Đơn châu chấu 90mg Cao Thiên niên kiên 40mg Cao Lá lốt 40mg Cao Dành Dành 40mg Cao Huyết đằng 40mg Cao Dây đau xương 40mg Tinh bột, Lactose, Magnesi stearat vừa đủ 1 viên.
Thuốc Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị - SĐK 27305/2013/ATTP-XNCB

Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị

0
Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị - SĐK 27305/2013/ATTP-XNCB - Thực phẩm chức năng. Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị - Cao Khôi tía 60mg Cao Cỏ lào 40mg Cao Loét mồm 40mg Cao Tam thất nam 40mg Cao Khương hoàng 20mg Cao Cam thảo 20mg Tinh bột, Lactose, Magnesi stearat vừa đủ 1 viên.