Danh sách

Zentobiso 2.5mg

0
Zentobiso 2.5mg - SĐK VN-17388-13 - Thuốc tim mạch. Zentobiso 2.5mg Viên nén - Bisoprolol fumarate 2,5mg

Bisoblock 5mg

0
Bisoblock 5mg - SĐK VN-18490-14 - Thuốc tim mạch. Bisoblock 5mg Viên nén - Bisoprolol fumarate 5mg

Bisoprolol Fumarate 2.5mg

0
Bisoprolol Fumarate 2.5mg - SĐK VN-18126-14 - Thuốc tim mạch. Bisoprolol Fumarate 2.5mg Viên nén - Bisoprolol fumarate 2,5mg
Thuốc Zentobiso 10.0mg - SĐK VN-17387-13

Zentobiso 10.0mg

0
Zentobiso 10.0mg - SĐK VN-17387-13 - Thuốc tim mạch. Zentobiso 10.0mg Viên nén - Bisoprolol fumarate 10mg
Thuốc Zentobiso 5.0mg - SĐK VN-17389-13

Zentobiso 5.0mg

0
Zentobiso 5.0mg - SĐK VN-17389-13 - Thuốc tim mạch. Zentobiso 5.0mg Viên nén - Bisoprolol fumarate 5mg