Danh sách

Dexamethasone Sodium Phosphate Inj.4mg/1ml

0
Dexamethasone Sodium Phosphate Inj.4mg/1ml - SĐK VN-5208-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethasone Sodium Phosphate Inj.4mg/1ml Dung dịch tiêm - Dexamethasone sodium phosphate

Diclofenac sodium Inj. 75mg/3ml

0
Diclofenac sodium Inj. 75mg/3ml - SĐK VN-4735-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diclofenac sodium Inj. 75mg/3ml Dung dịch tiêm - Diclofenac sodium

Paracetamol injection 300mg/2ml

0
Paracetamol injection 300mg/2ml - SĐK VN-7466-09 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol injection 300mg/2ml Dung dịch truyền TM - Paracetamol