Danh sách

Tobramin

0
Tobramin - SĐK VN-0135-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tobramin Dung dịch nhỏ mắt-15mg/5ml - Tobramycin

Euronamicin Eye Drops

0
Euronamicin Eye Drops - SĐK VN-1195-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Euronamicin Eye Drops Dung dịch nhỏ mắt-0,3% Lomefloxacin - Lomefloxacin hydrochloride

Atotim-20 Tablet

0
Atotim-20 Tablet - SĐK VN-12983-11 - Thuốc tim mạch. Atotim-20 Tablet Viên nén bao phim - Atorvastatin calcium trihydrate

Tobramin

0
Tobramin - SĐK VN-15826-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tobramin Dung dịch nhỏ mắt - Tobramycin

Euronamicin

0
Euronamicin - SĐK VN-15002-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Euronamicin Dung dịch nhỏ mắt - Lomefloxacin Hydrochloride