Danh sách

IP Zinab

0
IP Zinab - SĐK VN-8035-03 - Khoáng chất và Vitamin. IP Zinab Bột pha dung dịch tiêm - Cefuroxime

IP Zinab

0
IP Zinab - SĐK VN-8400-04 - Khoáng chất và Vitamin. IP Zinab Thuốc bột pha tiêm - Cefuroxime

IP Zinab

0
IP Zinab - SĐK VN-8623-04 - Khoáng chất và Vitamin. IP Zinab Thuốc bột pha tiêm - Cefuroxime

Interzincie

0
Interzincie - SĐK VN-8036-03 - Khoáng chất và Vitamin. Interzincie Bột pha dung dịch tiêm - Ceftazidime

Interfaceftrin

0
Interfaceftrin - SĐK VN-8550-04 - Khoáng chất và Vitamin. Interfaceftrin Thuốc bột pha tiêm - Ceftriaxone

Intercetax

0
Intercetax - SĐK VN-8549-04 - Khoáng chất và Vitamin. Intercetax Thuốc bột pha tiêm - Cefotaxime

Interdexinie

0
Interdexinie - SĐK VN-8401-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Interdexinie Dung dịch tiêm - Dexamethasone

IP eye/ear drops

0
IP eye/ear drops - SĐK VN-9335-05 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. IP eye/ear drops Dung dịch nhỏ mắt nhỏ tai - Gentamicin, Dexamethasone

Interzincie

0
Interzincie - SĐK VN-8036-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Interzincie Bột pha dung dịch tiêm - Ceftazidime

IP Zinab

0
IP Zinab - SĐK VN-8035-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. IP Zinab Bột pha dung dịch tiêm - Cefuroxime