Danh sách

Samnir 250mg/5ml

0
Samnir 250mg/5ml - SĐK VN-20673-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Samnir 250mg/5ml Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi 5ml hỗn dịch chứa Cefprozil (dưới dạng Cefprozil monohydrat) 250mg

Samnir 500mg

0
Samnir 500mg - SĐK VN-21 /08-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Samnir 500mg Viên nén bao phim - Cefprozil (dưới dạng Ceprozil monohydrat) 500mg