Danh sách

Dexalife

0
Dexalife - SĐK VN-5143-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexalife Dung dịch tiêm - Dexamethasone sodium phosphate

Rowject Inj

0
Rowject Inj - SĐK VN-4833-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rowject Inj Bột pha tiêm 1g Ceftriaxone - Ceftriaxone sodium

Flawject Inj

0
Flawject Inj - SĐK VN-4832-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Flawject Inj Bột pha tiêm 1g Ceftazidime - Ceftazidime pentahydrate

Claject Inj

0
Claject Inj - SĐK VN-4831-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Claject Inj Bột pha tiêm 1g Cefotaxime - Cefotaxime sodium

Noramoxical tablet 625mg

0
Noramoxical tablet 625mg - SĐK VN-7762-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Noramoxical tablet 625mg viên nén bao phim - Amoxicillin; clavulanate Potassium