Danh sách

Fomexcin

0
Fomexcin - SĐK VN-9498-10 - Khoáng chất và Vitamin. Fomexcin Bột pha tiêm - Fosfomycin Natri

Fomexcin

0
Fomexcin - SĐK VN-9498-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fomexcin Bột pha tiêm - Fosfomycin Natri

Yufotax Inj.

0
Yufotax Inj. - SĐK VN-10281-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Yufotax Inj. Bột pha tiêm - Cefotaxime Sodium

Yuxon Inj.

0
Yuxon Inj. - SĐK VN-10282-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Yuxon Inj. Bột pha tiêm - Ceftriaxone Sodium

Yuzidim Inj.

0
Yuzidim Inj. - SĐK VN-10283-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Yuzidim Inj. Bột pha tiêm - Ceftazidime