Danh sách

Co-Diovan 160/25

0
Co-Diovan 160/25 - SĐK VN-19285-15 - Thuốc tim mạch. Co-Diovan 160/25 Viên nén bao phim - Valsartan 160mg; Hydrochlorothiazide 25mg

Co-Diovan 80/12,5

0
Co-Diovan 80/12,5 - SĐK VN-19286-15 - Thuốc tim mạch. Co-Diovan 80/12,5 Viên nén bao phim - Valsartan 80mg; Hydrochlorothiazide 12,5mg

Tegretol 200

0
Tegretol 200 - SĐK VN-18397-14 - Thuốc hướng tâm thần. Tegretol 200 Viên nén - Carbamazepine 200mg

Tegretol CR 200

0
Tegretol CR 200 - SĐK VN-18777-15 - Thuốc hướng tâm thần. Tegretol CR 200 Viên nén bao phim giải phóng có kiểm soát - Carbamazepine 200mg
Thuốc Trileptal - SĐK VN-15563-12

Trileptal

0
Trileptal - SĐK VN-15563-12 - Thuốc hướng tâm thần. Trileptal Viên nén bao phim - Oxcarbazepine

Trileptal

0
Trileptal - SĐK VN-22183-19 - Thuốc hướng tâm thần. Trileptal Viên nén bao phim - Oxcarbazepine 300mg