Danh sách

Thuốc Galvus - SĐK VN-19290-15

Galvus

0
Galvus - SĐK VN-19290-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Galvus Viên nén - Vildagliptin 50mg

Voltaren Dolo

0
Voltaren Dolo - SĐK VN-9770-10 - Thuốc khác. Voltaren Dolo Viên nén bao phim - Diclofenac Kali

Valpres 80mg

0
Valpres 80mg - SĐK VN-17449-13 - Thuốc khác. Valpres 80mg Viên nén bao phim - Valsartan 80mg
Thuốc Zelmac - SĐK VN-0534-06

Zelmac

0
Zelmac - SĐK VN-0534-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Zelmac Viên nén-6mg - Tegaserod

Lescol XL

0
Lescol XL - SĐK VN-10270-05 - Thuốc tim mạch. Lescol XL Viên nén bao phim - Fluvastatin

Diovan 160

0
Diovan 160 - SĐK VN-7768-09 - Thuốc tim mạch. Diovan 160 Viên nén bao phim - Valsartan

Diovan 40

0
Diovan 40 - SĐK VN-7769-09 - Thuốc tim mạch. Diovan 40 Viên nén bao phim - Valsartan

Diovan 80

0
Diovan 80 - SĐK VN-7770-09 - Thuốc tim mạch. Diovan 80 Viên nén bao phim - Valsartan

Lescol XL

0
Lescol XL - SĐK VN-13800-11 - Thuốc tim mạch. Lescol XL Viên nén phóng thích chậm - Fluvastatin sodium

Exforge

0
Exforge - SĐK VN-16343-13 - Thuốc tim mạch. Exforge Viên nén bao phim - Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besylate) 5mg; Valsartan 160mg