Danh sách

Thuốc Vitreolent 10ml - SĐK VN-5931-01

Vitreolent 10ml

0
Vitreolent 10ml - SĐK VN-5931-01 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Vitreolent 10ml Dung dịch nhỏ mắt - sodium Iodide, potassium Iodide

Ultracortenol

0
Ultracortenol - SĐK VN-5930-01 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Ultracortenol Hỗn dịch nhỏ mắt - Prednisolone

Spersadexoline

0
Spersadexoline - SĐK VN-0535-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Spersadexoline Dung dịch nhỏ mắt - Dexamethasone, Tetryzoline, Chloramphenicol

Spersallerg

0
Spersallerg - SĐK VN-5929-01 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Spersallerg Dung dịch nhỏ mắt - Antazoline, Tetrazoline

Oculotect

0
Oculotect - SĐK VN-5928-01 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Oculotect Gel nhỏ mắt - Vitamin A

Okacin

0
Okacin - SĐK VN-6673-02 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Okacin Dung dịch nhỏ mắt - Lomefloxacin

Nyolol

0
Nyolol - SĐK VN-10273-05 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Nyolol Gel nhỏ mắt - Timolol

Infectoflam

0
Infectoflam - SĐK VN-10272-05 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Infectoflam Thuốc nhỏ mắt - Fluorometholone, Gentamicin

Efemoline

0
Efemoline - SĐK VN-10271-05 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Efemoline Thuốc nhỏ mắt - Fluorometholone, Tetryzoline