Danh sách

Galvus Met 50mg/500mg

0
Galvus Met 50mg/500mg - SĐK VN-19292-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Galvus Met 50mg/500mg Viên nén bao phim - Vildagliptin 50mg; Metformin (dưới dạng Metformin hydrochlorid) 500mg

Galvus Met 50mg/850mg

0
Galvus Met 50mg/850mg - SĐK VN-19293-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Galvus Met 50mg/850mg Viên nén bao phim - Vildagliptin 50mg; Metformin (dưới dạng Metformin hydrochlorid) 850mg
Thuốc Galvus Met 50mg/1000mg - SĐK VN-19291-15

Galvus Met 50mg/1000mg

0
Galvus Met 50mg/1000mg - SĐK VN-19291-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Galvus Met 50mg/1000mg Viên nén bao phim - Vildagliptin 50mg; Metformin (dưới dạng Metformin hydrochlorid) 1000mg
Thuốc Sirdalud - SĐK VN-0536-06

Sirdalud

0
Sirdalud - SĐK VN-0536-06 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Sirdalud Viên nén-2mg - Tizanidine