Danh sách

Miacalcic

0
Miacalcic - SĐK VN-7439-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Miacalcic Thuốc tiêm - Salmon Calcitonin

Galvus Met 50mg/500mg

0
Galvus Met 50mg/500mg - SĐK VN2-117-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Galvus Met 50mg/500mg Viên nén bao phim - Vildagliptin 50mg; Metformin hydrochloride 500mg

Galvus Met 50mg/1000mg

0
Galvus Met 50mg/1000mg - SĐK VN-18571-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Galvus Met 50mg/1000mg Viên nén bao phim - Vildagliptin 50mg; Metformin Hydrochlorid 1000mg

Galvus Met 50mg/500mg

0
Galvus Met 50mg/500mg - SĐK VN-19295-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Galvus Met 50mg/500mg Viên nén bao phim - Vildagliptin 50mg; Metformin (dưới dạng Metformin hydrochlorid) 500mg

Sayana Press

0
Sayana Press - SĐK VN2-617-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sayana Press Hỗn dịch tiêm - Medroxyprogesteron acetat 104mg/0,65ml
Thuốc Galvus Met 50mg/850mg - SĐK VN-18651-15

Galvus Met 50mg/850mg

0
Galvus Met 50mg/850mg - SĐK VN-18651-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Galvus Met 50mg/850mg Viên nén bao phim - Vildagliptin 50mg; Metformin Hydrochlorid 850mg

Sebivo

0
Sebivo - SĐK VN1-580-11 - Thuốc khác. Sebivo Viên nén bao phim - Telbivudine

Simulect

0
Simulect - SĐK VN-9685-05 - Thuốc khác. Simulect Thuốc bột pha tiêm - Basiliximab

Xolair 150 mg

0
Xolair 150 mg - SĐK VN1-220-09 - Thuốc khác. Xolair 150 mg Bột pha tiêm -

Tasigna 200mg

0
Tasigna 200mg - SĐK VN1-219-09 - Thuốc khác. Tasigna 200mg Viên nang cứng -