Danh sách

Melleril

0
Melleril - SĐK VN-5932-01 - Thuốc hướng tâm thần. Melleril Viên nén bao phim - Thioridazine

Leponex

0
Leponex - SĐK VN-10274-05 - Thuốc hướng tâm thần. Leponex Viên nén - Clozapine

Tegretol 200

0
Tegretol 200 - SĐK VN-5552-10 - Thuốc hướng tâm thần. Tegretol 200 Viên nén - Carbamazepine

Zaditen

0
Zaditen - SĐK VN-3133-07 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Zaditen Viên nén-1mg Ketotifen - Ketotifen hydrogen fumarat
Thuốc Zaditen - SĐK VN-5933-01

Zaditen

0
Zaditen - SĐK VN-5933-01 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Zaditen Viên nén - Ketotifen